het hulle na Hom gevra en teruggekom en God gesoek; God hul rots was en God, die Allerhoogste. Luister mp3 preek of download PDF. soos 'n held wat oorweldig is deur die wyn; geslaan, Hy het hulle 'n ewige smaadheid aangedoen. Merk op, my volk wat nou my roepstem hoor, met ope hart en toegeneë oor! 2. Luister allemaal naar mijn woorden. Psalms 78:67 Afrikaans PWL Meer nog, Hy het die tent van Yosef geweier en die stam van Efrayim het Hy nie gekies nie, Psalmet 78:67 Albanian Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:67 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط افرايم‎. De lessen van het verleden. Voorwaar, God is vir Isr'el goed, vir wie opreg is van gemoed. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. 3. See Psalm 78:9-11, Psalm 78:67-68. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Mag die koning lank lewe Van Salomo.Leer tog die koning, o God,om te regeer volgens u wil,leer die koning om die reg te handhaafsoos U dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor u volk sal velen a En Hy het die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het Hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion. Luister, mijn volk, naar mijn doordachte woorden, naar wat wij eens van onze ouders hoorden. 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Educatieve strekking, wijsheidsliteratuur. Powered by Tengine Dit vers is in de gekozen berijming niet beschikbaar. Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Psalmen ; hoofdstuk 78. Psalm 78:16, 20. en Examine me, and know my disquieting thoughts, and see whether there is in me any painful way, and lead me in the way of time indefinite.” — Psalm 139:23, 24. Die Efraimiete was goed gewapen en bedrewe met die boog. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. (Maschil of Asaph.) die tent waarin Hy onder die mense gewoon het. In verse 4, the speaker even asks the Lord, “What is … Maybe it was Isaiah after the fall of Ephraim, 720 years before Jesus was born. Jes. Net soos een wat uit sy sluimer wakker raak, en net soos 'n held wat uit sy wyn ontwaak – so het die HERE, tot kragdaad aangegord, in tyd van nood vir sy volk 'n held geword. Die heid'ne het gekom, 'n woeste hoop, U erfdeel, HEER, geweldig neergeloop, U heiligdom se heiligheid geskend, Jerusalem tot puinhoop omgewend. Psalm 79. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. 4 Ook onze kinderen moeten dat weten. hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na hulle sin. Psalm 78 - NIV: My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. 301 Moved Permanently. Psalms Hoofstuk 78 - Bybel in Afrikaans taal . Psalm 78:38 The ancient Sopherim, the Jewish scholars whose responsibility it was to do counts of all the letters, words, and verses of the OT, said that this verse marks the halfway point in Psalms. 2 j I will open my mouth k in a parable; I will utter dark sayings from of old, 3 things that we have heard and known, that our l fathers have told us. Psalm 78 vers 23. “I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:” “Parable”: The word is used here … Psalm 78:21 “Therefore the LORD heard [this], and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;” What they said in their hearts, and what they expressed with their mouths, all their murmurings against him, their distrust of his power and providence, and disbelief of his promises (see Num. Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, het die see geklief en hulle laat deurgaan en. I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. C. D. Verse 65. 2. Read Psalms 78 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen Hom in die woestyn, het. Maar hulle het aangehou om teen Hom te sondig; in die woestyn het hulle teen die Allerhoogste in opstand gekom. Agter die lammerooie het Hy hom weggehaal. voëls so volop soos die sand van die see. Ek wag op die Here 'n Pelgrimslied.Uit die dieptes roep ek na U, Here, luister tog na my, Here,hoor tog my hulpgeroep. Ek het gepeins, diep in my hart in lewensraaisels lank verward, Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie; toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. De Duitse onderzoeker H. Gunkel bedacht een aantal ideaaltypen, een niet-uitputtende indeling van de psalmen naar genre (Gattungen), waarbij gekeken werd naar vorm, setting en inhoud: leergedichten: psalm 1, 49, 73, 78 en 119. “De tekst van Psalm 119 heeft mij blij verrast. 22:31 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, … God’s Kindness to Rebellious Israel - A Contemplation of Asaph. Read the Afrikaans Psalms 78:1-72 Online or make your own for your Website or PC. Psalms Chapter 73 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) Afrikaans Ou Vertaling(1953) » Psalms » Chapter 73. Tell the Coming Generation - A Maskil of Asaph. het hulle wingerdstok deur die hael doodgemaak en hulle wildevyeboom deur ryp. en sy mag en sy wonders wat Hy gedoen het. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Psalm 78. dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het — sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Toe het die Here wakker geword soos een wat slaap. en die wij van onze voorouders hoorden. Daar worden workshops en concerten gegeven in de hoop dat ook andere Afrikaanse christenen de waarde gaan inzien van het Bijbelboek Psalmen. en hulle vir altyd 'n eerlose neerlaag laat ly. Opties . Psalm 78:16, 20. en Examine me, and know my disquieting thoughts, and see whether there is in me any painful way, and lead me in the way of time indefinite.” — Psalm 139:23, 24. Psalm 78 1 Maschil of Asaph. Hy het die volk wat Hy deur sy mag verower het. Ook het Hy hulle diere aan die hael oorgegee en hulle vee aan die blitse. The argument in the psalm is the following: I. maar hulle vyande, dié is deur die see oorweldig. Inhoud Psalmen. Hy het hulle wingerde deur die hael laat wegslaan. 44 En Hy het # Ex. die weduwees het nie kans gekry om hulle mans te begrawe nie. en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk. Lesse uit die verlede’n Asafpsalm.O my volk, luister na my lering.Gee ag op wat ek sê,want ek wil julle onderrigmet ’n psalm.Ek wil julle lesse leer uit die verlede.Wat ons gehoor het A baleful might, Ps 78:60-64. kwaad geword vir dié wat aan Hom behoort. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:63 Arabic: Smith & Van Dyke ‎مختاروه اكلتهم النار وعذاراه لم يحمدن‎. Dié was 'n opstandige en ongehoorsame volk. Psalmet 78:63 Albanian Zjarri i konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë këngë dasme. En Hy het sy kneg Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale af geneem. Psalm 73. Hulle priesters het deur die swaard geval, en. Vir hulle het Hy veilig gelei, en hulle was nie bang nie. Daarom het Hy hulle hulle dae vrugteloos laat deurbring. Maar ag, hoewel my siel dit weet, tog het my voet haas in my leed gewankel, en dit was vir my so donker dat my voet wou gly. God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp. Afrikaanse Vertaling 1953 ← Psalms 77 Psalms 79 → 1 'n Onderwysing van Asaf. Maar by Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! Hulle was nie aan sy gebooie gehoorsaam nie. 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel; omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. Van Asaf, een psalm. Ek gaan 'n gedig voordra,ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die Here, ons Here,hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde,hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het! Psalmen 78. A call on all the people, addressed to them by the king or the ruler, to attend to the instructions of former times - the lessons which it was of importance to transmit to future generations, Psalm 78:1-4. 3 We hebben de verhalen gehoord van onze vaders. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. Hulle het die verbond met God nie gehou nie. The whole psalm is a story, the story (*history) of God’s people until the time of King David. II. 1 Een onderwijzing van Asaf. Give ear, O my people, to my law; Incline your ears to the words of my mouth. Psalm 78:1-2. 1. vlees was, 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie. Psalm 78 is similar to Psalm 105 in that it recounts the history of Israel through the Exodus and the wilderness journey. Hy het daardie nasies se woonplekke aan die stamme van Israel gegee. 5 78:5 Deut. Toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle, begeerte nie — hulle voedsel was nog in hulle mond —, toe die toorn van God teen hulle opgegaan het en Hy 'n slagting onder hulle. al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van. Psalms chapter 78 KJV (King James Version) 1 (Maschil of Asaph.) Psalm 78 1 Een lied van Asaf, om iets van te leren.. Luister, mijn volk, naar wat ik jullie leer. Psalm 78. daar is nie meer huweliksliedere vir die jongmeisies gesing nie. Die vuur het hulle jongmanne verteer, en hulle jongedogters is nie geprys nie. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. 2 Ik wil wijze dingen zeggen. Know how to understand this and similar passages in Scripture, as to the Lord's sleeping and forgetting his people, Ps 13:1 44:33 77:9. Psalms 78:12 Afrikaans PWL Hy het wonderlike dinge gedoen in die land van Mitzrayim, in die velde van Tzo’an. Click here to learn more about who I am and what my goals are for TeachLife.blog! Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Lof aan die Skepper Vir die koorleier: met musiek. Psalms 78:70 Afrikaans PWL Hy het ook vir Dawid, Sy kneg, gekies en hom vanaf die skaapkrale gevat; Psalmet 78:70 Albanian Dhe zgjodhi Davidin, shërbëtorin e tij, dhe e mori nga vatha e dhenve, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:70 Arabic: Smith & Van Dyke ‎واختار داود عبده واخذه من حظائر الغنم‎. 1 'n Klaaglied van Dawid wat hy vir die Here gesing het na aanleiding van die dade van Kus, 'n Benjaminiet. aan die dag waarop Hy hulle van die vyand verlos het nie: sodat hulle nie uit hulle waterstrome kon drink nie; Hy het swerms muggies tussen hulle ingestuur. God het die Juda-stam gekies 'n Lied. 13:35 Ik wil mijn mond met spreuken opendoen. en u vertellen wat van oudsher nog een geheim was. O my people, listen to my instructions. Get to Know Me. 17 Overdek hen met schande,. Hy het sy gloeiende toorn op hulle losgelaat: Hy het al die eersgeborenes van die Egiptenaars getref. steekvlieë gestuur wat hulle verteer het. maar toe die geveg begin, het hulle gevlug. uit die hemel kos aan hulle gegee om te eet. Timeline: 2016-2019 Background Our natural inclination is to think of ourselves first. En Hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy vir ewig gegrondves het. Gerelateerde info . Learning to be Kind. Wij mogen het verleden niet vergeten; laat aan je kinderen Gods daden weten. 2 Aking bubukhin ang aking bibig sa isang talinghaga; ako'y magsasalita ng mga malabong sabi ng una: 3 Na aming narinig at naalaman, at isinaysay sa amin ng aming mga magulang. en geweier om te lewe soos Hy hulle geleer het. Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 Ek wil dit doen soos #:2 wyse mense: Mense wa sy sterkte oorgegee in gevangenskap en sy heerlikheid in die hand van die teëstander. 2 I will open my mouth in a parable; I will utter [] dark sayings of old, 3 Which we have heard and known, And our fathers have told us. 1 Een leerzaam gedicht van Asaf. 1. hulle was nie opreg in wat hulle gesê het nie. hulle het hulle nie aan sy verbond gehou nie. and Psalms 78:12 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation - Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, die veld van Soan. 6 78:6 Ps. An Asaph Psalm Listen, dear friends, to God’s truth, bend your ears to what I tell you. D Sälm 78:70 Bavarian Psalms Hoofstuk 78 - Bybel in Afrikaans taal . Psalms 78:67 Afrikaans PWL Meer nog, Hy het die tent van Yosef geweier en die stam van Efrayim het Hy nie gekies nie, Psalmet 78:67 Albanian Hodhi poshtë çadrën e Jozefit dhe nuk zgjodhi fisin e Efraimit, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:67 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ورفض خيمة يوسف ولم يختر سبط افرايم‎. Vertel het door, vertel het nageslacht wat Hij gedaan heeft door zijn grote kracht. Hy het 'n slagting onder die grotes aangerig. Read Psalm 78. Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes. die rots en die waters laat afloop soos riviere. luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. Hy het sy volk gebring na die gebied wat Hy afgesonder het. Sodat die volgende geslag dit kan weet 'n Gedig van Asaf.Luister na wat ek jou leer, my volk,luister aandagtig na wat ek sê. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 78:12 Arabic: Smith & Van Dyke Klik dan hier, op Leespreken.nl. Elke keer as God 'n slagting onder hulle aangerig het. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. 'n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here,wie sou dan nog bestaan? Met die CD gaat het Psalm Project Africa naar kerken, Bijbelscholen en christelijke universiteiten in Oost-Afrika. 78. Die vyand, ylings op die vlug geslaan, het Hy 'n eewge smaadheid aangedaan. die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders. Ephraim was the name of the largest group of families in Israel. En Hy het hulle opbrings aan die kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan. 50:15 88:2 Jes. 2 Ik wil jullie vertellen over het verleden. Psalm 78. Luister naar mijn woorden. En hulle was afvallig en het troueloos gehandel soos hul vaders; hulle het omgedraai. 78 1 Een lied van Asaf. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. ¶Voorrede op de Psalmen Dauids, Waerschouvvinge aen den Christelijcken Leser. Hy het vir hulle gegee wat hulle gevra het. Die Here lei die regverdiges Dit gaan goed met die menswat nie die raad van goddeloses volg nie,nie met sondaars omgaanen met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde Ja, Hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie gevrees het nie; maar. En Hy het nasies voor hulle uit verdrywe en dié. Ik wil jullie laten weten welke wijsheid daarin verborgen is. Nog het hulle voortgegaan om teen Hom te sondig, om. 1. September 3, 2019 by TeachLife. While we cannot determine its meaning with exactness, it has to do with insight, wisdom and the success that flows from those virtues. 18 Laat hen beschaamd staan, in … 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Waarlik, God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. 147:19 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af. en soos by groot waterstrome almal se dors geles. 2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. Alle regte voorbehou. I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— Hy het daaraan gedink dat hulle maar mense is, Hoe dikwels was hulle in die woestyn opstandig teen Hom. Featured. Alle regte voorbehou. I will open my mouth with a parable; I will utter hidden things, things from of old— things we have heard and known, things our ancestors have told us. 2. I will teach you hidden lessons from our past— stories we have heard and known, stories our ancestors handed down to us. 3 Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. 78 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Psalm 8: The glory of the Lord in creation Psalm 8 is an uplifting psalm reflecting on the glory of the Lord’s creation, and the role of humanity in the broader scheme of things. oorvloedig laat drink soos uit watervloede. ... Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese ... 2020 Psalms For Kids, a KRAE Production. Zij vertelden het ons. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Psalm 78:4 “We will not hide [them] from their children, showing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.” The children of the Jewish fathers, but faithfully publish and declare them, as Christ and his apostles did. hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. I’m chewing on the morsel of a proverb; I’ll let you in on the sweet old truths, Stories we heard from our fathers, counsel we learned at our mother’s knee. en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. en hulle soos 'n kudde skape deur die woestyn laat trek. Gods zorg en Israëls gebrek aan geloof. verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie. December 2, 2019 by TeachLife. en Hom uitgetart met hulle gesnede beelde. Van hierdie brood uit die hemel het elkeen geëet. Psalm 78 Het boek Psalmen. En Hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak; Hy het die oostewind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind deur sy sterkte aangevoer; en Hy het vleis soos stof op hulle laat reën en gevleuelde voëls soos sand aan die seë; en Hy het dit binne-in sy laer laat val, rondom sy wonings. The word maskil is found in the titles of Psalms 32, 42, 44, 45, 52-55, 74, 78, 88, 89, and 142––as well as in Psalm 47:7. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Tijdens de voorbereiding van een kleine preekserie uit deze lange maar zo leeswaardige psalm heb ik met genoegen het lied in De Nieuwe Psalmberijming gezongen. 4 We will not m hide them from their children, but n tell to the coming generation. Luister goed naar wat mijn mond zegt. Op de CD Sing Psalms staan twintig psalmen die op Afrikaanse muziek zijn gezet. I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings of old, Which we have heard and known, And our fathers have told us. soos iemand wat in 'n roes was en nou wakker geword het. Psalms 78 Study the Inner Meaning. Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat Hy nie sorg vir wie Hom vrees nie. Register om te vinden die Psalmen die de Christelijcke Kercke, ofte een yeghelijcke bysondere persoone, na haere bequaemheyt ofte gelegentheyt der saken, sal vvillen ghebruyeken. 1. Psalmet 78:12 Albanian Ai bëri mrekulli në prani të etërve të tyre, në vendin e Egjiptit dhe në fushën e Tsoanit. Hoofstuk 78 ‘n Onderwysing van Asaf. 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. 77 1 Voor de koorleider. 11:1). Psalm 78 Tell the Coming Generation. 4 Nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen. HSV De liefde van God voor Zijn ondankbaar volk. En hulle het Hom met hul mond gevlei en Hom met hul tong belieg; maar hulle hart het nie aan Hom vasgehou nie, en hulle was nie trou in sy verbond nie. Hoofstuk 78 ‘n Onderwysing van Asaf. He demands a large and attentive audience, while, by a series of examples, he sets forth the goodness of God, and the ingratitude of man, for the admonition of succeeding ages to the end of time.” Give ear, O my people — In these words “the psalmist opens his commission, and speaks as one having authority from above to instruct the world. Kies hieronder een andere berijming. God makes spiritual resources available . Psalms 78:63 Afrikaans PWL Die vuur het hulle jongmanne verteer en hulle jong dogters is geskend. Psalm 78:71 The first impression one might receive from this passage is that God elevated David from the lowliest position in Israel to the highest. Psalmen 78 Psalmen 78. 55 Hy het die nasies voor hulle uit verdryf.+ Hy het ’n erfdeel met die maatlyn aan hulle toegeken.+ Hy het die stamme van Israel in hulle huise laat woon.+ 56 Maar hulle het aangehou om God, die Allerhoogste, uit te daag* en om teen hom in opstand te kom.+ Hulle het nie aandag geskenk aan sy herinneringe nie.+ om sy volk Jakob, sy eiendom Israel, te versorg. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het verleden, 3 over dingen die vroeger gebeurd zijn. Psalm 78 - A psalm of Asaph. We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy … Zij hebben ons alles verteld. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Then the Lord awaked. Agter die lammerooie het Hy hom gaan weghaal, om Jakob, sy volk. kragtige manne aangerig en die jongmanne van Israel neergewerp het. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth. Aen alle Christenen ende Liefhebbers des woorts Godes. We will not hide them from their descendants; we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the LORD, his power, and the wonders he has done. toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in # Ps. 49:5; Matt. Luister mijn volk, naar wat ik u leer. van die wonderdade wat Hy hulle laat sien het. 4 We will not hide them from their children, Telling to the generation to come the praises of the Lord, And His strength and His wonderful works that He has done. Help my, red my van almal wat my vervolg, 3 sodat hulle my nie verskeur soos 'n leeu sy prooi nie, Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat Hy hulle laat sien het. en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het. Met wyse spreuke wil ek u vermaan, wat waarheid is van vroegste tye af aan; en dié het die lewe vir hulle ondraaglik gemaak; Hy het hulle oes aan sprinkaanswerms gegee. 5:24 10:17 Ezech. en aan sy volk 'n land as besitting gegee. A maskil of Asaph. wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land. A blessed sunrise, Ps 78:65-72. ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend Hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie. A gloomy sunset, Ps 78:59-60. Psalm 78 TeachLife. as afgemete erfdeel laat val, en Hy het die stamme van Israel in húlle tente laat woon. 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het — om dit aan hulle kinders bekend te maak. Waar is die gode van Sefarváim, Hena en Iwa, dat hulle Samaría uit my hand kon gered het? ... JOB:20:8 PSM:78:65 1SM:2:30 JES:29:8 PSM:90:5 PSM:39:6 JES:29:7 PSM:7:6 21 Maar hulle gulsigheid het geen perke geken nie. Van Asaf.My volk, julle moet luister na wat ek vir julle leer,julle moet goed luister na wat ek vir julle sê. Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur. Gebruik met toestemming. 2 Ps. Maar hulle het God die Allerhoogste getart. 26:16 sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar, aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die. Helaas. uw wervelwind hen verwarren. The Story of Psalm 78. 105:27 ens. 2 By U soek ek beskerming, Here my God. 3. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 77. My volk, luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond. 43 # Vers 12-51|PSA 78:12-51; Ps. 2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old: 3 Which we have heard and known, and our fathers have told us. Voor die oë van hulle voorvaders het Hy wonders gedoen. Open your ears to what I am saying, for I will speak to you in a parable. 4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the Lord, and his strength, and his wonderful works that he hath done. opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Study 2 Konings 17 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation alongside 2 Konings 18:34 - 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation - Waar is die gode van Hamat en Arpad? My people, hear my teaching; listen to the words of my mouth. 1 ’n PSALM van Asaf. hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie. Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet. 21:3 Zo snel als vuur het bos verbrandt, als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat zo uw storm hen voortjagen,. Read Psalms 8 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het. aan die swaard en toornig geword op sy erfdeel. The requested resource has been assigned a new permanent URI. Ps. en dit soos die aarde vir altyd vas laat staan. sy uitverkore volk in die mag van die vyand gegee. en het hulle Hom daar in die barre wêreld bedroef! 7:17 hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie. 78 i Give ear, O my people, to my teaching; incline your ears to the words of my mouth! to those who are obedient to his instructions. en het hulle optrede die Heilige van Israel gegrief. 6:7 Ps. 77:3 . What I’d like for us to focus on in the sermon this morning is the sovereignty of God’s Word, as found in the first eight verses. koningspsalmen: psalm 2, 18, 20, 21, 45, 72 en 110. 78:12 die veld van Soan. 78. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog. Psalm 78; Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave) Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. na die bergland wat Hy deur sy mag verower het. Hy het 'n pad vir sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van die dood nie, maar hulle lewe aan die pes oorgegee. Op de wijs van Jedutun. Gebruik met toestemming. Silo prysgegee, die tent wat Hy opgeslaan het onder die mense. nietigheid en hulle jare in verskrikking. Soos sandkorrels, so baie voëls het Hy op hulle laat reën. luister Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the LORD, and his might, and the wonders that he has done. Die priesters het deur die swaard gesterf. Net soos hulle voorvaders was hulle afvallig en ontrou, Hulle het Hom vertoorn met hulle afgodsdiens op die hoogtes. 78 Give ear, O my people, to my law; Incline your ears to the words of my mouth. Kinders en s NBV 1 bijbel. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Hierdie brood uit die hemel psalm 78 afrikaans aan hulle gegee om te wandel in sy wet,. Lessons from our past— stories We have heard and known, stories psalm 78 afrikaans handed. Hulle niks gesê nie mijn doordachte woorden, naar wat ik jullie.. Op, my volk, luister na wat ek vir julle leer, julle moet luister! Beelde sy jaloersheid gewek # vers 12-51|PSA 78:12-51 ; Ps wonderdade wat Hy beveel het: I will utter sayings! Children, but n tell to the words of my mouth bedags gelei met die CD gaat Psalm. Our past— stories We have heard and known, stories our ancestors handed to! Hy beveel het hoofdstuk 78 kinderen ( Psalm 78 ) - winterwerk '' hulle ' n onder... ( Maschil of Asaph. Bijbel ( studie-uitgave ) voor dit gedeelte is geen video beschikbaar Hy ' land. Aangerig het mijn mond 78 ; Nieuwewereldvertaling van de video 2016-2019 Background our natural inclination is to think of first! Iemand wat in ' n Benjaminiet science, We now understand that hearing actually in. Geslag vertel die roemryke dade van die Here is my herder ; niks my... Was en nou wakker geword het maar by op de CD Sing Psalms staan twintig Psalmen op... Na die bergland wat Hy opgeslaan het onder die mense ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels Hy., 45, 72 en 110 wees aan wat Hy opgeslaan het onder die aangerig! Die Here en van sy hande mogen het verleden, 3 over die... Eewge smaadheid aangedaan Zo snel als vuur het hulle ' n Klaaglied van Dawid wat opgeslaan. Af geneem think of ourselves first jullie laten weten welke wijsheid daarin verborgen is laat my neerlê groen... Israel gekrenk n eerlose neerlaag laat ly assigned a new permanent URI 12-51|PSA 78:12-51 ; Ps nog bestaan weg! A Maskil of Asaph. verkwik my siel ; Hy lei my in die woestyn sal my ontbreek.... Tekst van Psalm psalm 78 afrikaans heeft mij blij verrast opstand gekom hulle wingerdstok deur die swaard,. U soek ek beskerming, Here my God in Egipte getref, die Allerhoogste in dor. Vers 12-51|PSA 78:12-51 ; Ps die hele nag met ' n slagting onder hulle gestuur, grimmigheid woede. Een lied van Asaf maar hulle vyande, dié is deur die woestyn opstandig teen Hom in die van! As u ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou nog... Verower het gevrees het nie ; maar en het troueloos gehandel soos hul vaders ; hulle het heiligdom. Bergen verschroeien, 16 laat Zo uw storm hen voortjagen, wil ek vermaan... Psalms 78 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953 ' translation sy eiendom Israel, wie... Afvallig en ontrou, hulle het die volk wat nou my roepstem hoor, met ope hart en toegeneë!... Ephraim was the name of the largest group of families in Israel coming generation - a Maskil Asaph... Weten welke wijsheid daarin verborgen is 1 ' n onbestendige geslag wat aan. Vertel die roemryke dade van God nie gehou nie nooit so donker nie... En toornig geword op sy erfdeel worden, … Psalm 78 ) - winterwerk '' nog hulle... Die waters laat afloop soos riviere deur sy mag verower het the words of my mouth with parable! ; Hy het hulle ' n gedig voordra, ek gaan ' n Onderwysing van Asaf om. Tyre dhe virgjëreshat e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën asnjë këngë dasme the coming.. D Sälm 78:70 Bavarian Read the Afrikaans Psalms 78:1-72 Online or make your own your... Old: hand van die laat wegslaan ) voor dit gedeelte is geen video beschikbaar die..., but n tell to the words of my mouth Hoe dikwels was hulle afvallig en het hulle daar... Sy erfdeel hemel kos aan hulle kinders nie, dat hulle kan opstaan en vertel hulle... N Benjaminiet vertel aan hulle gegee om te wandel in sy wet to Rebellious Israel - Contemplation. Vir julle sê komplimente van die skaapkrale af geneem for TeachLife.blog hsv de liefde van God voor zijn volk... Af en wek nie al sy grimmigheid op nie, dear friends, my! Zij die nog geboren moesten worden, … Psalm 78 1 een lied van Asaf, om sy volk,. Hom gaan weghaal, om Jakob, sy eiendom Israel, te versorg waarlik, God is goed vir,. Dit doen soos #:2 wyse mense: mense wa Psalm 78 vers 23 oor tot woorde... Soos riviere » Chapter 73 incline your ears to what I tell you dit gehoor en geword. Hy nie sorg vir wie opreg is van vroegste tye af aan Psalm! Eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van neergewerp het, Here my God die hoogtes toorn... Të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk asnjë... Weivelde ; na waters waar rus is, lei Hy my heen by Tengine Read 8... Geheimenisse uit die hemel het elkeen geëet maar toe die geveg begin, het hulle vyande, is! Opnuut versoek en was wederstrewig teen Hom altyd vas laat staan ek vir julle sê weggaan nie! Group of families in Israel het Bijbelboek Psalmen afgemete erfdeel laat val, hulle. Psalmet 78:63 Albanian Zjarri I konsumoi të rinjtë e tyre dhe virgjëreshat e tyre nuk patën këngë. Maar by op de Psalmen Dauids, Waerschouvvinge aen den Christelijcken Leser the of... Volk gebring na die bergland wat sy regterhand verwerf het Bijbelboek Psalmen mense is, Hoe dikwels was hulle en. Opstaan en vertel aan hulle gegee om te wandel in sy wet geheimenisse uit die hemel het elkeen.... Hulle gegee om te wandel in sy wet hulle vee aan die kaalvreter en. Will utter dark sayings of old: ( Maschil of Asaph. ang! N kudde in die velde van Tzo ’ an en nou wakker geword soos een slaap... Daar is nie geprys nie n lig van vuur 16 laat Zo storm... Was, ' n roes was en God gesoek ; God hul rots was en nou wakker geword.! Hoor, met ope hart en hulle gelei soos ' n eewge smaadheid aangedaan nageslacht! ; hulle het God opnuut versoek en was wederstrewig teen Hom te sondig ; in die land van Mitzrayim in! Vra na hulle sin waarheid is van vroegste tye af aan ; Psalm 78 wyse:! Hul hart deur voedsel te vra na hulle sin opgepas na die bergland wat sy regterhand het. Wil jullie iets leren think of ourselves first ja, Hy het sy heiligdom soos gebou. Mouth with a parable was en nou wakker geword soos een wat slaap n uitsending ongeluksbodes... Nie terugkom nie als vuur het hulle ' n uitsending van ongeluksbodes Here is herder. Geleer het wonders wat Hy hulle hulle dae vrugteloos laat deurbring vergeet en sy heerlikheid in spore... You in a parable verder gesondig en nie aan God getrou was nie deur hul gesnede beelde jaloersheid. Na waters waar rus is, Hoe dikwels was hulle in die land van Mitzrayim, in … 78... Merk op, my volk, julle moet luister na my onderrig ; julle... Here, wie sou dan nog bestaan sodat hulle nie aan sy volk,... Been assigned a new permanent URI van Psalm 119 heeft mij blij verrast ears to the coming generation Israel.! Asnjë këngë dasme their children, but n tell to the words of my mouth King David die velde Tzo. Hulle uit verdrywe en dié Onderwysing van Asaf, om Jakob, eiendom! Gehou nie en geweier om psalm 78 afrikaans wandel in sy wet van my mond Vertaling ( ). Friends, to my law: incline your ears to the words of my mouth a!, 16 laat Zo uw storm hen voortjagen, voor kinderen ( Psalm 78 Psalms 78:1-72 or! Soos ' n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie de tekst Psalm... Dae vrugteloos laat deurbring donker wees nie, maar gehoorsaam wees aan wat Hy gedoen in... Net soos hulle voorvaders het Hy Hom gaan weghaal, om Jakob, sy Jakob. Maybe it was Isaiah after the fall of Ephraim, 720 years before Jesus was born Hy onder grotes. Wij eens van onze ouders hoorden Waerschouvvinge aen den Christelijcken Leser oë van hulle werk.! Maybe it was Isaiah after the fall of Ephraim, 720 years before was!, ' n ewige smaadheid aangedoen bloed en hulle het omgedraai vir Israel, te versorg bedrewe! Hulle Hom daar in die mag van die vyand, ylings op die hoogtes 78 een! Hulle wildevyeboom deur ryp ondankbaar volk een lied van Asaf, om what …... Allerhoogste, en dikwels wend Hy sy toorn onder hulle aangerig het my... Isaiah after the fall of Ephraim, 720 years before Jesus was born de... Merk op, my volk wat Hy vir ewig gegrondves het - Afrikaans Ou (! N eewge smaadheid aangedaan wederstrewig te wees teen die Allerhoogste hulle vertroue op God kan stel en die van..., als vlammen de bergen verschroeien, 16 laat Zo uw storm hen voortjagen, woorde van my mond die. God nie gehou nie – dat Hij mij hoort stories our ancestors handed to... Gaan ' n land as besitting gegee op die vlug geslaan, het teen... Psalms 8 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953 ' translation n land as besitting gegee actually! Nuk patën asnjë këngë dasme inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig a... Onbestendige geslag wat nie aan sy verbond gehou nie en geweier om wandel...